av11112222

av11112222

洗涤垢腻有功,浆糨房中必用。 以鸡子为使,入肺胃三焦。

蝎前谓螫,蝎后谓虿。同诸灰淋汁熬膏,决痈肿破头开口。

伤寒劳复,或肌体寒热欲死者殊功,腰背酸痛,及手足重弱难举者易效。食酸齿,细嚼立除。

若非成,切勿误服。今麋鹿不分,但云麋胜鹿,鹿胜麋,殆疏失矣。

其皮一孔三毛,色黑好食棘叶。处处栽植,夏月摘收。

误中毒者,防己解之。生石细孔上轻醇酒内调吞。

Leave a Reply