MIRD-135 - 浜崎真绪2014年番号 エロ痴女逆レイプナ

MIRD-135 - 浜崎真绪2014年番号 エロ痴女逆レイプナ

利肠胃,通血脉,除膈中臭气。造胆星法∶以南星生研末,腊月取黄牯牛胆汁和匀,纳入胆中,悬风处干之。

治产乳余疾,崩中,症瘕血闭,寒及血热生风之症。止血散血,定痛,治一切血病。

入手少阴、太阳经气分。治天行热疾,催生落胎,明目解毒,敷痈肿,消肉。

治咽喉肿痛,顽痰咳逆。欲上行,酒浸炒糊丸,蜜汤下,治大头瘟。

用蒺藜子同煮,去子,以湿纸包煨熟,取出切片,酒浸一宿,焙干用。 配沙糖,内容:苦,大温。

 配香附、乌药、陈皮、炙甘草,分为末,治妊妇水肿。 补脾胃,炒炭存性。

Leave a Reply