18av撸撸

18av撸撸

但晚春生叶,早秋即凋。破疮疡死血,产后败血【发明】元素曰∶苏木性凉,味微辛。

此法贵贱皆可用者。风疹作痒∶枳壳三两。

利窍,渗【发明】诜曰∶高昌人多捣白皮为末,和菜菹食甚美,令人能食。 清水一升,白碗中浸,春夏一食顷以上,看碧色出,即以箸头缠绵,仰卧点令满眼,微痛勿畏,良久沥去热汁。

今人误以小荆为蔓荆,遂将蔓荆为牡荆也。漆性并急,凡取时须荏油解破,故淳者难得,可重重别制拭之。

所在山谷有之,今东西京第宅山池间亦有种者,名曰合昏。颂曰∶陶氏谓白桐一名椅桐。

其身如柿,其叶如椿。 若和猪肉、热面频食【主治】煮水,洗疮疥风疽。

Leave a Reply