WANZ-588 - 大槻响2017年番号 潔癖症のご主人様とお

WANZ-588 - 大槻响2017年番号 潔癖症のご主人様とお

凡膏药中用黄丹,必以火炒过,然后以之熬膏,其胶粘之力始大。《金匮》有越婢汤,治受风水肿。

且生服则养气纯全,大能养血,故《神农本草经》谓其治赤沃漏下;《日华诸家本草》谓其治月经不止也。治以此汤,服十余剂一妇人,十七岁,自二七出嫁,未见行经。

遂投以资生通脉汤,去玄参加生地黄五钱、川贝三钱,连服十余剂,灼热减十分之八,饮食加多,喘嗽亦渐愈。见两部之脉皆微细无力,为开固冲汤原方予之,服数剂即全收功。

瘕起于少腹,渐长而上。况赭石之性,原非开破。

 又即其方加减,服至十余剂全愈。其遇坚积之处,犹肌肉也,故坚积易消也。

 遂去石膏,服数剂渐将凉药减少,复少加健胃之品,共服药三十剂全愈。 即单服之,亦甚有效验。

Leave a Reply